Naše hlavní činnosti

Návrhy a realizace okrasných zahrad a sadových úprav a jejich následná odborná údržba

Před vlastním plánováním zahrady probíhá společná schůzka a rozhovor s majiteli o jejich společné představě budoucí zahrady, jejím plánovaném využití, ale i možností ošetřování.
Projednáme také možnosti realizace závlahového systému, který je pro krásnou zahradu velice důležitý a případně doporučíme vyzkoušené odborníky.
Také posoudíme kvalitu stávající zeminy a odhadneme její případnou potřebu doplnění nebo vylepšení např. přídavkem kompostu ornice či písku, zejména v místech po intenzivní stavební činnosti.
V této fázi se také prostor většinou nafotí a změří. Je užitečné, pokud nám zákazník poskytne základní nákres například z geometrického zaměření stavby.

Po této schůzce zpracujeme návrh zahrady, který je se zákazníkem opět konzultován. Zapracují se připomínky a vypracuje se konečný návrh zahrady s položkovým rozpočtem všech rostlin, pomocného materiálu i prací. V případě, že se rozhodne zákazník naši nabídku využít, je vypracování návrhu zdarma.

Vlastní realizace začínají většinou terénními úpravami, pokud je na zahradě zeleň, které zůstává do další úpravy, dojde k jejímu ošetření. Provede se modelace terénu, vyměří se plochy výsadeb, cest, popř. drobných staveb, které je vhodné v této fázi ještě i realizovat.
Po té začíná vlastní výsadba rostlin s přídavkem substrátu či kvalitního kompostu v odpovídajícím množství ke každé rostlině. V této fázi – tj. po vysazení rostlin, je vhodné zároveň instalovat závlahový systém – kapkovací hadici ve výsadbových plochách a výsuvné trysky v ploše budoucího trávníku. Prolínáme se tak pracovně se závlahářskými firmami, což je v tomto případě ideální postup. Po dokončení závlah se výsadby zamulčují kůrou, linie výsadeb se zaříznou do oblýh přirozených křivek a plocha pro budoucí trávník se pečlivě urovná. Po té se na ni rozprostře vrstva jemně prosáté trávníkové zeminy a založí se trávník výsevem nebo pokládkou travních koberců.

Po dokončení realizace zahrady je zákazník poučen ohledně následné péče, v případě potřeby jsme samozřejmě k dispozici pro pomoc při údržbě a rady kolem Vaší zahrady.
Na naše realizované zahrady poskytujeme záruku dva roky.